BIN 40L White 400x600x215mm {Conforms with: EU 1935/2004, EU 2023/2006, EU 10/2011}

BIN 40L White 400x600x215mm {Conforms with: EU 1935/2004, EU 2023/2006, EU 10/2011}

WT-256-31581000

€ 45.63 € 52.47 52.4689179

In stock

For Bakers by RUNEX