Lenker til artikler om PFAS

Ny studie: PFAS overføres fra mor til foster

Allerede i mors mage får foster PFAS. Stoffene går gjennom morkaken under graviditeten og akkumuleres i fostervevet. Dette viser en ny studie gjort av forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Studien ble utført i nært samarbeid med forskere fra Københavns Universitet og Rigshospitalet. Forskningen ble finansiert av EU-prosjektet ReproUnion, Novo Nordisk Fonden, Forskningsrådet Formas og Jane and Aatos Erkko Foundation.

- I dag er mat den viktigste kilden til PFAS-stoffer, i form av fisk, melk, kjøtt og egg eller drikkevann hvis du bor i et forurenset område. Vi får dem i oss som en cocktail av stoffer som også kan samvirke med hverandre. Det ville være i tråd med forsiktighets-prinsippet innenfor begrensning av kjemiske stoffer å sikre at alle PFAS forsvinner fra vårt samfunn, sier Pauliina Damdimopoulou.

Les mer (engelsk)

Les mer (svensk)


Høyfluorerte stoffer i miljøet

PFAS er et samlingsnavn for ca. 3000 industrielt produserte kjemikalier. De brukes i et stort antall produkter, er utbredt i miljøet, ekstremt vedvarende og noen er giftige. I industrien brukes de i overflatebehandling av matemballasje og i fremstilling av fluoropolymerer, som blant annet brukes i stekepanner og, kjeler og bakeplater.

  • Perfluorinerte stoffer er en gruppe organiske stoffer karakterisert ved å være helt fluorert, dvs. de inneholder en karbonkjede hvor hvert hydrogenatom er erstattet av et fluoratom. Den kjemiske bindingen mellom karbon og fluor er en av de sterkeste tilgjengelige.
  • Faktisk er de perfluorerte stoffene sannsynligvis ikke forringet i det hele tatt i miljøet.
  • Polyfluorerte stoffer er svært lik perfluorerte stoffer, men er ikke like stabile og kan nedbrytes. I miljøet kan de brytes ned og bli perfluorerte. De brukes ofte som erstatning for perfluorerte stoffer.

Les mer (svensk)

Madrid-erklæringen om PFAS

  • Slutt å bruke PFAS hvor de ikke er avgjørende eller når sikrere alternativer finnes.
  • Vi oppfordrer det internasjonale samfunn til å samarbeide om å begrense produksjon og bruk av PFAS.
  • Som forskere og andre fagfolk fra en rekke fagområder, er vi opptatt av produksjon og utslipp i miljøet av et økende antall PFAS.
  • Økende bruk av fluorerte alternativer vil føre til økende nivåer av stabile perfluorerte nedbrytningsprodukter i miljøet, og muligens også i biota og mennesker.
  • PFAS er funnet i innendørs og utendørs miljøer, dyreliv og menneskelig vev og kroppsvæsker over hele verden.
  • I dyreforsøk har enkelte langkjedede PFAS vist seg å forårsake leverskader, forstyrrelse av immunsystemet og svulster i flere organsystemer.
  • Selv om noen av de langkjedede PFAS er faset ut er de vanligste erstatninger kortkjedede PFAS med lignende strukturer.

Les mer (engelsk)

 

Teflon antas å forårsake kreft

Produsenter må betale ca 7.500.000.000 kr i skader til ofre.

DuPont visste om helserisikoen ved C8 (også kalt PFOA som er en PFAS) i Teflon allerede i midten av 60-tallet etter å ha utført laboratorietester på dyr (aper, hunder, rotter) og alle tester viste dårlig, dårlig helseeffekter. Allerede på 80-tallet advarte de sine ansatte om at C8 kunne forårsake kreft, men de fortalte ikke offentligheten. De viste en bevisst likegyldighet for menneskers helse og sikkerhet.

Folk blir syk over tid. Dette er et produkt som er i blodet og forblir der lenge. Det er en dramatisk økt risiko for skjoldbrusk sykdom, testikkelkreft og nyrekreft.

Det skal ikke være noen C8 (PFOA) i miljøet eller i noens blod.

[Du kan slå på tekst på engelsk på videoen etter at du har startet det.]