PFAS – vår tids verste miljøgift?

Odoo CMS - a big picture

PFAS – verre en PCB og DDT?

Du kan redusere spredningen av PFAS med å velge silikon fremfor fluorplast (Teflon).

Spørsmål? Kontakt oss

PFAS er fellesnavnet på en stor gruppe perfluorerte (høyfluorerte) stoffer hvor noen er ekstremt vanskelig å bryte ned, bioakkumulerende og giftige, og som vi alle (>98% av voksne) dessverre har i blodet idag – det hade vi ikke før.

PFAS har potensielt alvorlige helserisiko og kan være kreftfremkallende, forårsake leverskader, påvirke vår fruktbarhet, påvirke immunforsvaret, gi hormonsvingninger, etc.

PFAS spres i naturen av mange produkter vi bruker ivår hverdag, eksempelvis nonstick-behandlinger som fluorplast (Teflon).

PFAS finnes i dag overalt i naturen , til og med i maten vi spiser og vannet vi drikker. Emnene spres via produkter som er oppfunnet av oss mennesker og som er meget populære ettersom de aviser vann, smuss og fett.

Madrid-deklarasjonen fra 2015 som krever stopp for alle typer PFAS har blitt signert av over 200 ledende forskere på område fra 38 land.

EU-kommisjonen oppfordrer i sin seneste forskningsammensetning til å begyne utfasing av PFAS. Lovgivningen er et langsomt verktøy så du og jeg må gå foran, for å redde vår helse og vårt miljø.

Odoo CMS - a big picture

Madrid-erklæringen om PFAS

Hva sier 200 forskere og vitenskapsmen om PFAS?

Du velger

Odoo image and text block

Velg silikon

Du kan redusere spredningen av PFAS med å velge silikon fremfor fluorplast (Teflon).

En silikonbehandling av god kvalitet er ofte det mest kostnadseffektive alternativet.

Les mer

For Bakers By RUNEX - #ForBakersByRUNEX

Det meste du trenger av bakeriutstyr fra Skandinavias eldste og mest erfarne produsent av bakeplater, bakeformer og silikonbehandlinger. Etablert 1972. Ofte kopiert. Sjelden overgått.