BIN  12L White 440x320x155mm {Conforms with: EU 1935/2004, EU 2023/2006, EU 10/2011}

BIN 12L White 440x320x155mm {Conforms with: EU 1935/2004, EU 2023/2006, EU 10/2011}

WT-255-31051000

€ 15.42 € 17.73 17.7292234

In stock

For Bakers by RUNEX