Personuppgiftspolicy

Vi samlar in de personliga data som är nödvändigt att ha för att kunna träffa olika former av avtal samt svara på förfrågningar. 

Vi behåller personliga data för mer av samma ändamål i framtiden.

Vi delar inte med oss av personliga data till extern part annat än vad som behövs för att fullgöra avtal.

Om du vill veta vilka personliga data vi har lagrade om dej, skicka då en förfrågan till: info@runex.com.

Om du vill att vi ska radera några av dina personliga data, skicka då en begäran till: info@runex.com. Vi kommer då att radera dessa förutsatt att det inte finns någon rättslig grund för att behålla dem.